Regulamin

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
Brodnica Pop Festival
online

Termin imprezy:

01-12.10.2020r. wyłonienie finalistów, prezentacja nagrań w sieci – nagroda publiczności, ocena Jury, ogłoszenie wyników

08.10.2020r. warsztaty wokalne w sieci z Natalią Lubrano (dla finalistów konkursu wokalnego)

09.10.2020r. godz.19.00 koncert zespołu PARA online na: facebook.com/brodnicapopfestival


Organizator imprezy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica

Honorowy Patronat i współfinansowanie:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy


Cel imprezy :

– prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców

– promowanie piosenki anglojęzycznej wśród młodzieży

– rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej

– poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek


Warunki uczestnictwa:

– festiwal zostanie przeprowadzony na profilu facebookowym: facebook.com/brodnicapopfestival oraz na stronie: brodnicapopfestival

 – w festiwalu mogą wziąć udział soliści od 15 roku życia

 – każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z gatunku muzyki pop, soul i r’n’b w języku angielskim

 – przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie w zakładce zapisy wraz z linkiem do nagrania AUDIOWIZUALNEGO (dźwięk + obraz) do dnia 21.09.2020r.

 – przesłanie zdjęcia uczestnika do dnia 21.09.2020r. na adres e-mail: brodnicapopfestival@gmail.com

 – wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o udziale w festiwalu,


Termin konkursu wokalnego:

 – 22.09-01.10.2020r. wyłonienie finalistów

 – 05-09.10.2020r. umieszczenie nagrań finalistów wraz ze zdjęciami na stronie festiwalu i na facebooku- głosowanie na nagrodę publiczności

 – 10.2020r. podanie listy finalistów na stronie festiwalu i facebooku

 – 10.2020r. ogłoszenie wyników na stronie festiwalu i facebooku

 

Uwaga!

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu.

Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 wykonawców wyłonionych na podstawie przesłanych nagrań demo. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne Jury, któremu przewodniczyć będzie Natalia Lubrano:

Natalia Lubrano – polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, związana z wrocławską sceną muzyczną

Agnieszka Twardowska wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Finalistka V edycji „The Voice of Poland”, oraz uczestniczka V edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Maciej Zieliński – wokalista, uczestnik telewizyjnych show muzycznych, m. in. V edycji programu The Voice of Poland w drużynie Tomsona i Barona


Nagrody:

I miejsce- 1500 zł

II miejsce- 1000 zł

III miejsce- 500 zł

Nagroda publiczności – nagroda rzeczowa


Ochrona Danych Osobowych

1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica

2) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Brodnica Pop Festival.”.

3) Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 – organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Festiwal Piosenki Anglojęzycznej Brodnica Pop Festival

 – działania informacyjno-promocyjnych projektu

 – archiwizacja dokumentów

 – dochodzenie roszczeń.

4) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu jak i na portalu Facebook w profilu organizatora.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i promocji konkursu. Następnie mogą być przechowywane przez okres określony prawem w szczególności w celu archiwizacji dokumentacji oraz dochodzenia roszczeń.

6) Podanie dane osobowe zwartych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w festiwalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa.

7) W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych osobom przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych.
  4. Prawo do przenoszenia danych
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8) W przypadku, uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w innym celu niż zostały zebrane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.